Skalničky
Rod: Mitella
Úvod
Čeledi
Rody
Rozšíření
Biotop
Synonyma
Typy
Galerie
Info
 Mitella breweri A.Gray 
 Mitella caulescens Nutt. 
 Mitella diphylla L. 
 Mitella doiana Ohwi 
 Mitella formosana (Hayata) Masam. 
 Mitella japonica Maxim. 
 Mitella nuda L. 
 Mitella ovalis Greene 
 Mitella pauciflora Rosend. 
 Mitella pentandra Hook. 
 Mitella stauropetala Piper 
 Mitella trifida Graham 
12 záznamů
Verze 9.0
(c) 1990-2021 RNDr. Pavel Slabý